Polityka cookies

Polityka plików cookie www.transfertrapanipalermo.it

Niniejszy dokument zawiera informacje o technologiach, które umożliwiają tej Aplikacji osiągnięcie celów opisanych poniżej. Technologie te pozwalają Właścicielowi zbierać i zapisywać informacje (na przykład za pomocą plików cookie) lub korzystać z zasobów (na przykład poprzez uruchomienie skryptu) na urządzeniu Użytkownika, gdy ten wchodzi w interakcję z tą Aplikacją.

Dla uproszczenia, technologie te są w tym dokumencie pokrótce określane jako „Narzędzia śledzące”, chyba że istnieje powód do rozróżnienia.

Na przykład, chociaż pliki cookie mogą być używane zarówno w przeglądarkach internetowych, jak i mobilnych, byłoby nie na miejscu mówić o plikach cookie w kontekście aplikacji na urządzenia mobilne, ponieważ są to narzędzia śledzące, które wymagają obecności przeglądarki. Z tego powodu w niniejszym dokumencie termin „Cookie” jest używany wyłącznie w celu wskazania konkretnego typu Narzędzia śledzącego.

Niektóre cele, do których wykorzystywane są Narzędzia Śledzące, mogą również wymagać zgody Użytkownika. W przypadku wyrażenia zgody można ją w dowolnym momencie dobrowolnie odwołać, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Ta Aplikacja korzysta z Narzędzi Śledzących zarządzanych bezpośrednio przez Właściciela (powszechnie nazywanych Narzędziami Śledzącymi „własnymi”) oraz Narzędzi Śledzących, które umożliwiają usługi świadczone przez strony trzecie (powszechnie nazywanych Narzędziami Śledzącymi „stron trzecich”). O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, te strony trzecie mają dostęp do odpowiednich Narzędzi śledzenia.

Czas trwania i wygaśnięcie plików cookie i innych podobnych narzędzi śledzących może się różnić w zależności od tego, co zostało ustawione przez Właściciela lub przez każdego dostawcę zewnętrznego. Niektóre z nich wygasają wraz z zakończeniem sesji przeglądania Użytkownika.

Oprócz tego, co określono w opisie każdej z wymienionych poniżej kategorii, Użytkownicy mogą uzyskać bardziej szczegółowe i aktualne informacje na temat czasu trwania, a także wszelkie inne istotne informacje - takie jak obecność innych Narzędzi śledzenia - w polityce prywatności odpowiednich dostawców zewnętrznych (poprzez udostępnione linki) lub kontaktując się z Administratorem Danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kalifornijskich konsumentów i ich praw do prywatności, Użytkownicy mogą zapoznać się z polityką prywatności.

Czynności bezwzględnie niezbędne do zapewnienia funkcjonowania tej Aplikacji i świadczenia Usługi

Ta Aplikacja używa plików cookie powszechnie nazywanych „technicznymi” lub innymi podobnymi narzędziami śledzącymi do wykonywania czynności ściśle niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania lub świadczenia Usługi.

Narzędzia do śledzenia stron trzecich

• Zbiór preferencji prywatności

Ten rodzaj usługi umożliwia tej Aplikacji gromadzenie i zapisywanie preferencji Użytkowników dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania ich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

Zgoda Solution by iubenda (iubenda srl)

Rozwiązanie iubenda Consent Solution umożliwia zapisywanie i odzyskiwanie ewidencji zgody Użytkowników na przetwarzanie Danych Osobowych, a także informacji i preferencji wyrażonych w związku z wyrażoną zgodą.

W tym celu korzysta z Narzędzia Śledzącego, które tymczasowo przechowuje oczekujące informacje na urządzeniu Użytkownika do czasu ich przetworzenia przez API. Narzędzie śledzenia (funkcja przeglądarki o nazwie localStorage) jest następnie usuwane.

Przetwarzane dane osobowe: dane przekazywane podczas korzystania z usługi i narzędzia śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Italia - Polityka prywatności.

Czas przechowywania:

 • Biblioteka ConS JS localStorage (IUB_DATA): niezdefiniowana

Rozwiązanie dotyczące plików cookie firmy iubenda (iubenda srl)

Rozwiązanie iubenda Cookie umożliwia Właścicielowi zbieranie i zapisywanie preferencji Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a w szczególności korzystaniem z Plików Cookies i innych Narzędzi Śledzących w tej Aplikacji.

Przetwarzane dane osobowe: narzędzie śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Italia - Polityka prywatności.

Czas przechowywania:

 • _iub_cs- *: 1 rok
 • usprywatność: 1 rok

Inne czynności, które wiążą się z użyciem narzędzi śledzenia

Poprawa doświadczenia

Ta aplikacja korzysta z narzędzi śledzenia, aby zapewnić spersonalizowane wrażenia użytkownika, umożliwiając lepsze zarządzanie ustawieniami osobistymi i interakcję z sieciami i platformami zewnętrznymi.

• Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Aplikacji i interakcję z nimi.

Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu internetowym związanym ze stronami, na których zainstalowana jest usługa, nawet jeśli użytkownicy z niej nie korzystają.

Czcionki Google (Google Ireland Limited)

Google Fonts to usługa wizualizacji stylu czcionki zarządzana przez Google Ireland Limited, która umożliwia tej aplikacji integrowanie takich treści na swoich stronach.

Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i narzędzie śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności.

Pomiar

Ta Aplikacja wykorzystuje Narzędzia Śledzące do mierzenia ruchu i analizowania zachowań Użytkowników w celu ulepszenia Usługi.

• Anonimowe usługi statystyczne

Usługi w tej sekcji pozwalają Właścicielowi na anonimowe przetwarzanie statystyk i zarządzanie nimi dzięki korzystaniu z własnych Narzędzi Śledzących.

Google Analytics z anonimowym adresem IP (Google Ireland Limited)

Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron internetowych świadczona przez Google Ireland Limited („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane Osobowe w celu śledzenia i badania korzystania z tej Aplikacji, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.

Google może wykorzystywać Dane Osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Ta integracja z Google Analytics sprawia, że ​​Twój adres IP jest anonimowy. Anonimizacja polega na skróceniu adresu IP Użytkowników w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie wysłany na serwery Google i skrócony na terenie Stanów Zjednoczonych.

Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i narzędzie śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności - Opt Out.

Czas przechowywania:

 • AMP_TOKEN: 1 godzina
 • __utma: 2 lata
 • __utmb: 1 godzina
 • __utmc: czas trwania sesji
 • __utmt: 1 godzina
 • __utmv: 2 lata
 • __utmz: 7 miesięcy
 • _ga: 2 lata
 • _gac *: 3 miesiące
 • _gat: 1 godzina
 • _gid: 1 dzień

•          Statystyka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Administratorowi danych monitorowanie i analizowanie danych o ruchu oraz służą do śledzenia zachowań Użytkowników.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron internetowych świadczona przez Google Ireland Limited („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane Osobowe w celu śledzenia i badania korzystania z tej Aplikacji, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.

Google może wykorzystywać Dane Osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i narzędzie śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności - Opt Out.

Czas przechowywania:

 •  AMP_TOKEN: 1 godzina
 • __utma: 2 lata
 • __utmb: 1 godzina
 • __utmc: czas trwania sesji
 • __utmt: 1 godzina
 • __utmv: 2 lata
 • __utmz: 7 miesięcy
 • _ga: 2 lata
 • _gac *: 3 miesiące
 • _gat: 1 godzina
 • _gid: 1 dzień

Śledzenie konwersji Google Ads (Google Ireland Limited)

Śledzenie konwersji Google Ads to usługa statystyczna świadczona przez Google Ireland Limited, która łączy dane z sieci reklamowej Google Ads z działaniami wykonywanymi w tej Aplikacji.

Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i narzędzie śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności.

Czas przechowywania:

 • BIZ: 2 lata
 • test_cookie: 1 godzina

Targetowanie i reklama

Ta aplikacja korzysta z narzędzi śledzących w celu dostarczania dostosowanych treści komercyjnych w oparciu o zachowanie użytkownika oraz do zarządzania, rozpowszechniania i śledzenia reklam.

•          Reklama

Ten rodzaj usługi umożliwia wykorzystanie Danych Użytkownika do celów komunikacji handlowej. Komunikaty te są pokazywane w tej Aplikacji w formie banerów i innych form reklamy, również w związku z zainteresowaniami Użytkownika.

Nie oznacza to, że wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane w tym celu. Dane i warunki użytkowania są wskazane poniżej.

Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą wykorzystywać Narzędzia śledzenia w celu identyfikacji Użytkownika lub wykorzystywać technikę retargetingu behawioralnego, tj. wyświetlać spersonalizowane reklamy w oparciu o zainteresowania i zachowania Użytkownika, wykryte również poza tą Aplikacją. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności odpowiednich usług.

Generalnie usługi tego typu oferują możliwość dezaktywacji tego śledzenia. Oprócz funkcji rezygnacji zapewnianej przez którąkolwiek z usług wymienionych w tym dokumencie, Użytkownik może przeczytać więcej na temat wyłączania reklam opartych na zainteresowaniach w odpowiedniej sekcji „Jak wyłączyć reklamę opartą na zainteresowaniach” w tym dokumencie.

Podobni odbiorcy Google Ads (Google Ireland Limited)

Podobni odbiorcy to usługa targetowania reklamowego i behawioralnego świadczona przez Google Ireland Limited, która wykorzystuje dane remarketingowe Google Ads do wyświetlania reklam Użytkownikom o podobnym zachowaniu do tych, które mają inni Użytkownicy, którzy już znajdują się na liście remarketingowej ze względu na ich wcześniejsze korzystanie z tej Aplikacji.

Na podstawie tych danych spersonalizowane reklamy będą wyświetlane Użytkownikom sugerowanym przez podobnych odbiorców Google Ads.

Użytkownicy, którzy nie chcą należeć do podobnych odbiorców, mogą zrezygnować z uczestnictwa i wyłączyć korzystanie z Narzędzi śledzenia reklam, odwiedzając: Ustawienia reklam Google.

Aby zrozumieć sposób korzystania z Danych przez Google, zapoznaj się z polityką partnerów Google.

Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i narzędzie śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności - Opt Out.

Okres przechowywania: do 2 lat

• Remarketing i targetowanie behawioralne

Ten rodzaj usługi pozwala tej Aplikacji i jej partnerom komunikować się, optymalizować i wyświetlać reklamy w oparciu o wcześniejsze korzystanie z tej Aplikacji przez Użytkownika.

Czynność ta jest ułatwiona dzięki śledzeniu Danych o użytkowaniu i wykorzystaniu narzędzi śledzących do zbierania informacji, które są następnie przekazywane do partnerów zarządzających działaniami remarketingu i targetowania behawioralnego.

Niektóre usługi oferują opcję remarketingu na podstawie list adresów e-mail.

Generalnie usługi tego typu oferują możliwość dezaktywacji tego śledzenia. Oprócz funkcji rezygnacji zapewnianej przez którąkolwiek z usług wymienionych w tym dokumencie, Użytkownik może przeczytać więcej na temat wyłączania reklam opartych na zainteresowaniach w odpowiedniej sekcji „Jak wyłączyć reklamę opartą na zainteresowaniach” w tym dokumencie.

Remarketing Google Ads (Google Ireland Limited)

Google Ads Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Google Ireland Limited, która łączy aktywność tej Aplikacji z siecią reklamową Google Ads i plikiem cookie DoubleClick.

Aby zrozumieć sposób korzystania z Danych przez Google, zapoznaj się z polityką partnerów Google.

Użytkownicy mogą zrezygnować z używania Narzędzi śledzenia Google do personalizacji reklam, odwiedzając Ustawienia reklam Google.

Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i narzędzie śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności - Opt Out.

Okres przechowywania: do 2 lat

Jak zarządzać preferencjami i wyrażać lub cofać zgodę

Istnieją różne sposoby zarządzania preferencjami związanymi z narzędziami śledzącymi oraz wyrażania lub cofania zgody, jeśli to konieczne:

Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami związanymi z Narzędziami Śledzącymi bezpośrednio w ustawieniach swoich urządzeń - na przykład mogą uniemożliwić korzystanie lub przechowywanie Narzędzi Śledzących.

Ponadto, ilekroć korzystanie z Narzędzi śledzenia zależy od zgody, Użytkownik może wyrazić lub wycofać tę zgodę, ustawiając swoje preferencje w polityce plików cookie lub aktualizując te preferencje za pomocą widżetu ustawień śledzenia, jeśli jest obecny.

Dzięki określonym funkcjom przeglądarki lub urządzenia możliwe jest również usunięcie wcześniej zapisanych Narzędzi Śledzących.

Inne narzędzia śledzenia znajdujące się w lokalnej pamięci przeglądarki można usunąć, usuwając historię przeglądania.

W odniesieniu do Narzędzi do śledzenia stron trzecich, Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami i wycofać zgodę, odwiedzając odpowiedni link do rezygnacji (jeśli jest dostępny), korzystając z narzędzi opisanych w polityce prywatności strony trzeciej lub kontaktując się z nią bezpośrednio.

Znajdź ustawienia związane z narzędziami śledzenia

Użytkownicy mogą np. znaleźć informacje o tym, jak zarządzać plikami cookies w niektórych najpopularniejszych przeglądarkach pod następującymi adresami:

• Google Chrome

• Mozilla Firefox

• Apple Safari

• Microsoft Internet Explorer

• Microsoft Edge

• Odważny

• Opera

Użytkownicy mogą również zarządzać niektórymi Narzędziami śledzenia dla aplikacji mobilnych, dezaktywując je za pomocą odpowiednich ustawień urządzenia, takich jak ustawienia reklam dla urządzeń mobilnych lub ogólnie ustawienia dotyczące śledzenia (Użytkownicy mogą sprawdzić ustawienia urządzenia, aby zidentyfikować odpowiednie).

Jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach

Niezależnie od powyższego, Użytkownicy są informowani o możliwości korzystania z informacji dostępnych w YourOnlineChoices (UE), Network Advertising Initiative (USA) i Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) lub innych podobnych usługach. Dzięki tym usługom możliwe jest zarządzanie preferencjami śledzenia większości narzędzi reklamowych. W związku z tym Właściciel zaleca Użytkownikom korzystanie z tych zasobów oprócz informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Digital Advertising Alliance udostępnia również aplikację o nazwie AppChoices, która pomaga Użytkownikom kontrolować reklamę behawioralną w aplikacjach mobilnych.

Administrator danych

MANITA SRL

Via Vita 8 - 91100 - Trapani (Sycylia)

Telefon komórkowy: +39 328 800 9095

Numer VAT: 02620100814 - REA: TP184608

Kontaktowy adres e-mail właściciela: info@trapanitourismservice.com

Ponieważ korzystanie z Narzędzi śledzących stron trzecich w tej Aplikacji nie może być w pełni kontrolowane przez Właściciela, wszelkie odniesienia do Narzędzi śledzących stron trzecich należy traktować jako orientacyjne. Aby uzyskać pełne informacje, Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich usług stron trzecich wymienionych w niniejszym dokumencie.

Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność identyfikacji technologii śledzenia, Użytkownicy proszeni są o kontakt z Właścicielem, jeśli chcą otrzymać dalsze informacje dotyczące korzystania z tych technologii w tej Aplikacji.

Definicje i odniesienia prawne

Dane Osobowe (lub Dane)

Dane osobowe stanowią wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, również w połączeniu z innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, pozwalają zidentyfikować lub zidentyfikować osobę fizyczną.

Dane użytkowania

Są to informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Aplikacji (w tym z aplikacji stron trzecich zintegrowanych z tą Aplikacją), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkownika, który łączy się z tą Aplikacją, adresy w notacji URI (Uniform Resource Identifier) , czas żądania, metoda użyta do przekazania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący status odpowiedzi z serwera (powodzenie, błąd itp.) kraj pochodzenia , charakterystykę przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne czasowe konotacje wizyty (na przykład czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły planu podróży realizowanego w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności stron konsultowane, parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej Aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem danych.

Zainteresowany

Osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

Procesor danych (lub menedżer)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i każdy inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator Danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz przyjęte narzędzia, w tym środki bezpieczeństwa związane z działaniem i korzystaniem z tej Aplikacji . Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej Aplikacji.

Ta aplikacja

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są Dane Osobowe Użytkowników.

Usługa

Usługa świadczona przez tę aplikację zgodnie z definicją we względnych warunkach (jeśli są dostępne) na tej stronie/aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w niniejszym dokumencie mają na celu rozszerzenie na wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ciasteczka

Pliki cookie to narzędzia śledzące, które składają się z niewielkich porcji danych przechowywanych w przeglądarce Użytkownika.

Narzędzie do śledzenia

Przez Narzędzie Śledzące rozumiemy dowolną technologię - np. Pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnalizatory WWW, zintegrowane skrypty, znaczniki elektroniczne i odciski palców – które umożliwiają śledzenie użytkowników, na przykład poprzez zbieranie lub zapisywanie informacji na urządzeniu Użytkownika.

________________________________________

Odniesienia prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało sporządzone na podstawie wielu systemów prawnych, w tym artykułów. 13 i 14 Rozporządzenia (UE) 2016/679.

O ile nie określono inaczej, niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie tej Aplikacji.

Ostatnia modyfikacja: 28 lutego 2022

iubenda przechowuje te treści i gromadzi wyłącznie dane osobowe które są ściśle niezbędne do ich udostępniania.

Zobacz pełną politykę prywatności

Cookie Policy
WhatsApp